DNVs Pensjonistforening

Styret

Styret i Det Norske Veritas' Pensjonistforening

Styret 2023

Styret som ble valgt på årsmøtet den 14. februar 2022, har på styremøte den 28. februar konstituert seg og består av:

 • Styreleder: Leif Nesheim
 • Nestleder: Marit Torset
 • Kasserer: Inger Karin Myhre
 • Sekretær: Brit Edvardsen
 • Styremedlemmer:
  • Håkon J. Helge
  • Bo Johanson
  • Solveig Bjørneng