DNVs Pensjonistforening

For oss pensjonister i Det Norske Veritas

Vil du bli medlem av DNVs Pensjonistforening?

Pensjonistene i Det Norske Veritas (DNV) har sin egen forening, hvor vi forsøker å ivareta den enkelte pensjonists og gruppens interesser, samt fungere som et samlingspunkt med felles arrangementer og sosialt samvær.

Følgende kategorier kan delta ved alle foreningens arrangementer, bortsett fra årsmøtet hvor bare medlemmer kan møte:

  1. Medlemmer alene eller med ektefelle, samboer eller partner.
  2. Medlemmer som av helsemessige grunner er avhengige av andres assistanse for å kunne delta, kan ta med en ledsager.
  3. Ved vanlige treff, juletreff og årsmøtemiddager er det ikke anledning til å ta med ledsager utover det som er nevnt ovenfor.

    På turer/reiser kan enslige medlemmer normalt ta med en ledsager. Regler for deltakelse av ledsager fastsettes av styret for hver enkelt tur, og bekjentgjøres i invitasjonen til medlemmene.

Alle som har sluttet i DNV på grunn av alders- eller uføre-pensjonering og som på pensjoneringstidspunktet var ansatt i DNV i Norge, kan bli medlemmer av foreningen.

Er du interessert i å bli medlem, kan du enten sende en e-post til dnv.pensjonistforening@gmail.com eller fylle ut on-line medlemssøknaden Innmeldingsskjema >>.

Etterlatte etter medlemmer i pensjonistforeningen kan, dersom de ønsker det, bli medlem av foreningen. Send oss da en e-post og be om medlemsskap dnv.pensjonistforening@gmail.com.

Medlemskontingenten er for tiden NOK 400,- pr. år. Medlemmer som opptas etter 1. oktober betaler ikke kontingent for det året.

Kontingenten betales til:
DNVs Pensjonistforening
konto nr:7133 63 00716.

Har du noen spørsmål om medlemskap, send en e-post til: dnv.pensjonistforening@gmail.com