DNVs Pensjonistforening

Bærum Røde Kors søker mentorer for flyktninger og innvandrere

Bærum Røde Kors søker mentorer for flyktninger og innvandrere

Januar 2023

Bærum Røde Kors mentorordning kobler flyktninger og innvandrere med en frivillig mentor som har utstrakt erfaring fra arbeidslivet. Slik får deltakeren en veileder og et nettverk som kan være viktig for å skaffe seg sin første jobb i Norge.

Koblingen av deltaker og mentor gjøres ut fra felles kompetanse, erfaring og/eller fagfelt, og er basert på gjensidighet, likeverd og frivillighet.

Mentorprogrammet har en typisk varighet på 12 måneder og følges opp med jevnlige møter mellom deltaker og mentor.

Hva forventes av deltakerne?

Organisering

Er du interessert i være en mentor, ta kontakt med Bærum Røde Kors ved:

Aud Blaker Trond Bynes
aud.grethe.blaker@gmail.com trondbynes@hotmail.com
993 54 277 918 14 806