DNVs Pensjonistforening

Medlemsinformasjon

Informasjon til medlemmene —
hytter, treningssenter, frivillighets-arbeide, innkjøpsavtaler

Styret i Det Norske Veritas' Pensjonistforening informerer om følgende forhold som kan være til nytte for medlemmene:

1. Leie av DNVs firmahytter/-leiligheter

 

DNV eier hytter i den norske fjellheimen.

 

 

Oversikten over disse er:

 • Beitostølen: Bygdin, Gjende, Vinstri
 • Geilo: Mailatunet, Fjelldraum Nord, Fjelldraum Sør
 • Hemsedal: Tiurstugu, Hareststugu, Elgstugu
 • Ål: Huldra, Haugtussa, Trollbu
 • Fidjeland: Sirdal (DNV Stavanger prioritert)

Hyttene i Norge leies fra mandag til mandag, men det er også mulig å leie helger/x antall dager.(Minimum 2 dager)

Ansatte eller pensjonister (ikke ektefellepensjonister) som leier, skal selv være tilstede i leietiden og er ansvarlig for aktsomt bruk.

Yrkesaktive har fortrinnsrett.

DNV leier ikke inn sommerhytter mer.

DNV opplyser at søknad om hytte/leilighet nå foregår på nett og for å få brukertilgang kreves en bekreftelse fra Pensjonistforeningen som viser at søker er medlem i DNVs Pensjonistforening.

 • Søker kontakter DNVs Pensjonistforening (dnv.pensjonistforening@gmail.com ) som vil sende bekreftelse på medlemskap til hytteadministrasjonen.
 • Hytteadministrasjonen informerer søker om hvor og hvordan man lager seg en bruker og sender bruksanvisning på fremgangsmåten ved booking av hytter/leilighet.

For nærmere opplysninger om søknadsfrister og søknad kontakter man servicedesk@iss.no på e-post, eller Øystein Storaker, tlf. 67 57 82 50.

2. Bruk av DNVs Treningssenter.

DNV har et treningssenter i den gamle bygningen før hovedresepsjonen (V I) med kondisjonsrom, styrketreningsrom, spinningsal og garderobe/dusj.
Vi har avtale med DNV Norge om at pensjonister kan benytte treningssenteret:
Mandager og Onsdager kl. 10:30 - 14:00

For å få adgang til treningssenteret, henvender du deg til hovedresepsjonen (V I) og ber om et lånekort for treningssenteret. Vær forberedt på å legitimere deg. Husk å returnere kortet samme dag.

3. Medlemmer av Veritas Pensjonistforening ønskes velkommen til Veritas' Motorklubb

Vetitas' Motorklubb ønsker pensjonister som er medlem av pensjonistforeningen hjertelig velkommen som medlem.

Medlemskapet er gratis for pensjonistene.

Motorklubbens lokale i parkeringshuset på Høvik er åpent hver dag mellom 12:00 og 12:30 og har telefon 67 57 99 78.

4. Innkjøpsavtaler

Vi har fått en avtale med DNV om at våre medlemmer kan benytte innkjøpsavtalene med:

 • Volvo/Bilia, man kan benytte alle forhandlere i Norge
 • Toyota, gjelder for alle Toyota forhandlere i Norge
 • Liens Optiske AS (Sandvika)
 • Hurtigruta Carglass, gjelder for alle 76 Hurtigrute Carglass avdelinger i Norge
 • Tanngalleriet, si klart fra at du er medlem i DNVs Pensjonistforening
TannGalleriets hjemmesider: www.tanngalleriet.no
Epost: post@tanngalleriet.no
Tel: 67 12 42 54
Avdeling Billingstad: Nesbruveien 33, 4. etg, 1396 Billingstad
Avdeling Høvik: O.H.Bangsvei 17, 2. etg, 1363 Høvik

For mer detaljer, ta kontakt med oss.

5. Andre innkjøpsavtaler

DNV har tilgang på rabatter i en rekke firma. Pensjonistene kan i mange tilfeller benytte seg av disse, men vi gjør oppmerksom på at dette ikke er spesifikt nedfelt i avtalene. Rabatt til DNVs pensjonister er en vurdering forretningene gjør fortløpende.

For småkjøp er det ofte bare tilstrekkelig å vise til avtalen med DNV og rabatt gis umiddelbart.

6. Frivillighetsarbeid

DNV og Røde Kors har i mange år hatt en verdensomspennende partnerskapsavtale. Innenfor denne rammen har man i DNV startet et program, WE HELP, for å støtte lokale hjelpetiltak med våre ansattes frivillige arbeide i en rekke land. Dette er samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) i virkelighet og satt i system.
Vår lokale DNV ledelse i Norge har en tid hatt to programmer i samarbeid med Norsk Røde Kors, leksehjelpprogrammet og flyktningeguideprogrammet.

DNV har henvendt seg til Pensjonistforeningen med tilbud om å bidra med frivillig arbeide i disse programmene.
"Tre timer i uken som leksehjelper gir også mye tilbake. Du lærer av å lære bort" sier en ansatt som allerede er med.
Vi tror at våre pensjonister kan ha mye å gi slikt frivillig arbeide tilpasset egen tid. For interesserte vil all nødvendig informasjon bli gitt.

Har du lyst til å dele din kapasitet og kunnskap med de som trenger det i for eksempel Oslo, Sandvika, Asker eller andre lokale Røde Kors steder, kontakter du vår DNV kontakt Kristina Dahlberg, tlf. 915 52 014 eller på hennes e-post: kristina.dahlberg@dnv.com