DNVs Pensjonistforening

Sunniva Rose 2024-04-16

Er kjernekraft løsningen?

Sunniva Rose 16. april 2024

106 personer møtte opp for å høre Sunniva Rose snakke om kjernekraft i Norge. Sunniva Rose, fysiker med doktorgrad i kjerne- og energifysikk fra Universitetet i Oslo (UiO), har siden 2022 vært ansatt som kommunikasjonsdirektør i det nystartede firmaet Norsk Kjernekraft AS. I foredraget sitt tok hun utgangspunkt i at Norge, og verden for øvrig, i framtida vil trenge mer og mer energi. Når en skal velge energi for framtida, må en forholde seg til kostnader, natur/klima/miljø og forsyningssikkerhet. Kjernekraft bidrar positivt på alle disse tre faktorene. Hun viste til at rapporter fra EUs vitenskapspanel og FNs UNECE viser at moderne kjernekraft er den sikreste energikilden, og at avfall trygt kan lagres i undergrunnen.

Mange har frykt for kjernekraft, men Rose påpekte at et kjernekraftverk ikke kan eksplodere som en atombombe, og at «brenselstaver» ikke brenner. Tsjernobylanlegget var ikke et moderne kraftverk. EU går inn for å få etablert små, modulære reaktorer, SMR, i Europa innen 2030. De trenger ikke stort areal, et anlegg på ca. 300 MW får plass på et fotballstadion, og med tanke på Norge, vil ett undergrunns avfallsdeponi være nok.

Selv om bruk av thorium i kjernekraftverk var tema for hennes doktorgrad, gikk hun ikke inn på dette i sitt foredrag. Hun er positiv til bruk av thorium, men det gjenstår mye forskning før dette grunnstoffet kan tas i bruk som brennstoff i atomkraftverk. Hun jobber nå for Norsk Kjernekraft AS, et kommersielt selskap som ikke driver med forskning. De markedsfører kjernekraft basert på kjent teknologi og som raskt kan tas i bruk. Derfor gikk hun ikke inn på temaet thorium, hun hadde jo begrenset med tid til rådighet.

I etterkant av møtet har Pensjonistforeningen mottatt en pdf-fil med et resymé av foredraget. Filen er på to sider, en med tekst og en med figurer. De av medlemmene som er interesserte i denne filen, kan få den tilsendt ved å henvende seg til foreningen på e-post dnv.pensjonistforening@gmail.com. Bruk Emne/Subject "Kjernekraft i Norge (PDF) 2024-04-16".