DNVs Pensjonistforening

Havvind - Foredrag 2023-03-13

Havvind–det nye industrieventyretfor Norge (og DNV?)

85 DNV-pensjonister med følge, hadde gleden av å høre våre tidligere kollegaer, Kristin Neergård Berg og Sille Grjotheim, foredra om "Havvind – det nye industrieventyret for Norge (og DNV?)"

Kristin Neergård Berg Sille Grjotheim

Vi fikk en grundig gjennomgang om utfordringene, systemene og om de utallige aktørene i markedet (både de seriøse og Petter Smart-typene) og hvordan DNV kunne bygge på erfaringer og kunnskap både fra Olje og Gass og den tradisjonelle Maritime industrien mht. standardisering og sertifisering.

Kristin og Sille tilhørere

Styret har fått tilsendt en PDF-fil med hele foredraget. Interesserte pensjonister kan få tilsendt presentasjonen mot løfte om ikke å videresende den.
Send en email til dnv.pensjonistforening@gmail.com med ønske om å få tilsendt presentasjonen. Bruk Emne/Subject "Havvindpresentasjon (PDF) 2023-03-13"