DNVs Pensjonistforening

Årsmøte 2023-02-14

Årsmøte og årsmøtemiddag

14. februar 2023


14 februar avholdt Det norske Veritas Pensjonistforening sitt årsmøte i store møtesal på Veritassenteret. Ca. 60 medlemmer stilte på møtet.

Årsmøtet ble raskt gjennomført uten store diskusjoner. Den foreslåtte justering av medlemskontingenten til kr. 400,- for 2023 ble vedtatt.

Kåre Lindemann ble behørig takket for 11 års innsats i styret. De siste 5 årene som styreleder.

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer ble vedtatt med akklamasjon.

Nye medlemmer i styret er:

Det nye styret består nå av:

Kari Sunde ønsket ikke gjenvalg, men ble valgt inn i valgkomiteen som erstatning for Toril Røsjø Horgmo.

Etter årsmøtet, utenfor møtesalen, ble medlemmene møtt av sine ledsagere som hadde sittet og ventet. Alle fikk en velkomstdrink. De kunne velge mellom Prosecco, Sherry og Ringi.

Alle de 102 deltagerne til årsmøtemiddagen forflyttet seg så inn i den nyrestaurerte restauranten. Der ble vi benket rundt 16 småbord. Alle som hadde sendt inn ønsker om å få dele bord med nære kolleger fikk sitt ønske oppfylt. Ombygging av restauranten var ikke helt ferdig så ISS personalet hadde en utfordrende jobb med å justere belysningen slik at ikke middagsgjestene ble blendet. Etter iherdig innsats med lysjustering ble det ønsket velkommen til bords. Jesus og Roger orienterte om menyen og hva vi fikk å drikke. Stemningen var god rundt alle bordene.

Liv Hovem, COO med ansvar for DNVs nye forretningsområde - Accellerator – orienterte om «rikets tilstand» og spesielt om satsingen på nye forretningsområder, en satsing hun hadde fått ansvar for.

Året 2022 var nok et rekordår med en omsetning på 24 milliarder kroner. Staben besto nå av ca. 13 000 medarbeidere over hele verden.

Einar Tore Moe hadde fått utfordringen med å takke for maten. En utfordring han tok på strak arm ispedd historien om 100-åringen – ikke vår tidligere CEO Egil Abrahamsen – men hun som ville sykle til hjemmehjelpen.

Årsmøtemiddagen ble avsluttet i den lille restauranten med kaffe, kaker og en «avec». Her hadde vi funnet nye samtalepartnere. Det var fortsatt god stemning helt til de siste gjesten forlot selskapet rett før kl 24:00.

Tusen takk til styret for nok en vellykket årsmøtemiddag!