DNVs Pensjonistforening

Årsmøte og årsmøtemiddag 2022

Årsmøte og årsmøtemiddag
29. mars 2022

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt i store møtesal med 76 medlemmer til stede.

Årsmøtet ble myndig ledet av styreleder og ble gjennomført godt innenfor tidsrammen.
Årsmøtet vedtok reviderte vedtekter som klargjorde foreningens formål og la føringer for styrets arbeidsoppgaver.
Foreningen setter stor pris samarbeidet med administrasjonen der den får tilgang på møterom, kantine og audiovisuelt utstyr.

Årsmøtet ble orientert om at ytelsespensjonen blir justert med 4.3% den 1. januar 2022. Det gir en økt kjøpekraft på 0.8%.

Styret som ble valgt på årsmøtet 29. mars 2022, har på styremøtet den 30. mars konstituert seg og består av:


Årsmøtemiddagen

På årsmøtemiddagen som etterfulgte årsmøtet deltok det 107 forventningsfulle pensjonister.

Under middagen orienterte EB medlem Knut Ørbeck-Nilssen om "rikets tilstand". Han ga en fin redegjørelse om hvordan DNV fulgte opp krigen i Ukraina og sine ansatte i Odessa.
DNVs kontor i Russland har blitt stengt og DNV håper de ansatte finner seg nytt arbeid. Det kan i dag være krevende.
Videre orientert han om status i DNV. Kort sagt DNV gjør det bra!

Vi hygget oss rundt bordene og praten gikk livlig, som vanlig. Torbjørn Holum avrundet middagen med en orientering om foreningens 40 års virke. Vi lærte også at det var smart å "Google" tilbehør til rettene vi fikk servert, dersom vi ikke visste hva de f.eks. "mascarponekrem og flapjack flakes" var.

Etter middagen forflyttes vi oss inn i den lille kantinen til små koselige kaffebord, der praten fortsatte over marsipankake og avec.

En hyggelige kveld der det ble satt pris på å treffes igjen.

En stor takk til ISS og Roger Midttveit som tilrettela alt for oss.