DNVs Pensjonistforening

2022

Dette skjedde i 2022

Treff 13. desember Eirik Bøe
påfølgende juletallerken

Eirik Bøe

Omtrent 100 personer hadde funnet veien til Veritassenteret i vinterkulden. På dagens program sto orientering om Bolig og bofellesskap for eldre/unge eldre av Eirik Bøe. Bøe er leder i Planutvalget i Bærum kommune. Han gav først en orientering om samfunnsdelen av Bærum kommunes kommuneplan. Han understreket at den var lagt opp etter FNs bærekraftsmål.

Det legges opp til at en i størst mulig grad skal bevare eksisterende jordbruksarealer og kulturlandskap. Utbygging vil skje i trafikale knutepunkt og langs skinnegående traseer. Bærum har en stor utfordring i å bevare sitt naturmangfold.

Når det gjelder utbygging for å ivareta bolig og bofellesskap for eldre/unge eldre var det målsatt 5 områder:

 1. Flergenerasjonskonsepter
 2. Selvinitierte bofellesskap
 3. Utleieboliger
 4. Helhetlig oppgradering av eksisterende boligområder
 5. Sosialt bærekraftig områdeplanlegging

Det siste krever samspill mellom boliger, næringsliv kulturtilbud og offentlige tjenester.

En stor utfordring ligger i å kunne tilby boliger til nyetablerte/unge. Det er ønskelig å integrere dem med eldre/unge eldre i et felles bomiljø.

En del eksempler på bofellesskap ble gitt og en målsetting var å etablere fellesarealer der en kunne treffes uten å oppsøke naboene.

Fremtidsvisjonen var å etabler bilfrie miljø der bil kunne hentes ut av bilpooler når man trengte den.

50 minutter gikk fort og Bøe henvendte seg til et engasjert publikum.

Etter foredraget ble det invitert til julelunsj. Vi fikk servert tradisjonell juletallerken og riskrem med multesaus til dessert. Grunnet ombygging i restauranten i 2. etasje ble vi servert rundt langbord i gjestekantinen. Det var en ny opplevelse som ga god intimitet.

Praten gikk livlig rundt bordene og temaene ble som vanlig dominert av gode minner fra vår tid som i aktive medarbeidere i Veritas. På veien ut, i lett snøvær, ønsket vi hverandre en riktig God Jul.


Høstfest 17. november 2022

Pensjonistene med følgesvenn ble invitert til fest på Veritassenteret. Det var stort fremmøte og de første gjesten kom allerede en halv time før tiden. Alle 144 ble ønsket velkommen i døren av styreleder Kåre Lindemann før de fortsatte inn i foajéen. Der ble det servert en velkomstdrink av en hyggelig ISS betjening.

En fant frem til gamle kolleger og stemningen steg der vi samlet oss i små grupper.

Men middagen ventet og etter kraftige slag i skipsklokken ble alle beordret inn i restauranten der det var flott dekket til på 7 langbord. De fleste fant frem til sitt på forhånd tildelte bord. De som hadde meldt inn ønsker om borddeling med gamle gode venner/kolleger fikk ønsket sitt oppfylt.

Hvitvinsglassene ble fylt av et effektivt ISS personale før de ble ønsket velkommen til bords og presentert for dagens meny og drikke av Roger og Atle.

Forrett og hovedrett ble inntatt mens stemningen steg. Kan det skyldes raus skjenking i vinglassene?

Se bare hvor hyggelig en hadde det rundt bordene.

Etter hovedretten var det et musikalsk innslag av Petter Mowinckel og Ellen Daleng. Sangen ble godt mottatt og vi fikk et ekstranummer!

Dessert ble det også. Før Kåre Lindemann mente at det var på tide å flytte seg over i lille møtesal for en kopp kaffe med kake og en liten avec. Men først ble det gitt en liten orientering om pensjonistforeningens vårprogram. Noe skjer hver måned frem til sommeren.

Nytt av året, det var rigget til for dans i foajeen. Flere svingte seg til toner fra 60 - 90 årene.

Men alt må en gang ta slutt. Alle fornøyde gjester var ute av huset kl. 23:30. Noen ville kanskje ha sittet litt lengre?

Kan vi håpe på at det blir en tradisjon med høstfest?


Foredrag av Tore Stensvold – «Hvor fartøy flyte kan..»

Tirsdag 11. oktober 2022 fikk 85 medlemmer høre et svært interessant foredrag av Tore Stensvold der han gav oss smakebiter fra boken sin "Hvor fartøy flyte kan… et teknologi- og innovasjonsblikk på fortid, nåtid og fremtid»

Norge har lykkes å bli en maritim stormakt gjennom en 150 år lang historie der mennesker, innovasjon og teknologi har spilt sammen på en unik måte.

Tore Stensvold tok oss gjennom utviklingen av ulike skipstyper og avansert skipsutstyr og hvordan Norge har spilt en viktig rolle.

Han poengterte også hvor viktig klyngen har vært for utviklingen: Rederier, verft, utstyrsleverandører, klasseselskap, forsikring, FOU – Akademia og myndigheter har jobbet sammen og utfordret hverandre gjennom konkurranse på en svært god måte.

Vi står nå overfor et Grønt skipsfartsprogram, hvor det kreves at de ulike aktørene driver utviklingen i et godt samarbeid.

På slutten av foredraget ble det noe tid til spørsmål/dialog. Mange benyttet sjansen til å komme med innspill, og det var særlig årsaken til de tragiske forlisene av Berge Istra og Berge Vanga som fanget interesse.


"Fly me to the moon" med Frikk Heide-Steen og Ivar Anton Waagaard

Da er vi i gang igjen - tirsdag 13. september med full sal. 115 fremmøtte forventningsfulle pensjonister hadde møtt frem for å høre Frikk Heide-Steen som solist og Ivar Anton Waagaard ved pianoet.

Frank Sinatra sanger var hovedtema for konserten. Sangene ble introdusert med små historier om sangens tilblivelse eller andre beretninger. Det kunne dreie seg om Frikks far Harald Heide-Steen jr.s utfordring som 21åring da han skulle tilrettelegge for Kong Olavs åpning av Norsk TV. Eller Frikks opplevelser i dialog med barna i Sølvguttene som han er dirigent for.

Sinatras sang "My funny Valentin" hadde "stjålne" akkorder fra Dvorák, eller "Blue Moon" der Freia hadde tatt melodien inn i sin reklame for Freia gele. Sangen "My way" med strofen "The end is near" hadde medført at 7 sangere som fremført sangen hadde kollapset på scenen…

Andre Sinatra-sanger som Frikk fremførte var:

Vi fikk også høre:

Ivar Anton Waagaard akkompagnerte alle sangene på et flott nystemt piano.

Det hele var en stor opplevelse og en fin start på høsten.

Etter konserten nøt vi ISSs lunsj med gamle og gode kolleger.


Tur til vakre Lago Maggiore
13. - 17. juni 2022

49 reiselystne pensjonister sammen med Britt, reiseleder fra reisebyrået FRAM, møtte opp på Gardermoen, og reisen med SAS avgang kl. 11.15 gikk fint. I Milano ventet vår lokale guide, svenske Johanna, på oss.

Den godt og vel timelange bussturen til vår destinasjon, den lille byen Baveno, føltes slett ikke så lang med Johannas underholdene informasjon.

Etter ankomst Hotel Simplon, var det bare å gjøre seg klar til en liten spasertur ned til havna, og så om bord i to båter, som brakte oss ut til Isola Bella, Den Vakre Øya, med den fantastiske hagen og overdådig utsmykkete palass.

Les alt om turen her: 2022 Maggioresjøen link >>


DNV pensjonister på tur til Kongsvinger-regionen

44 forventningsfulle pensjonister entret bussen i Sandvika, Veritas og Oslo sentrum tidlig tirsdag 31. mai. En lokal guide (som vi også møtte igjen som Jonas Lie om kvelden) guidet oss hele veien, og latteren satt løst…både fakta og eventyr ble formidlet med humor og snert på den lokale dialekten.

Første stopp var Maarud Gaard, der vi ble møtt av to generasjoner Stang som fortalte om gården, og industrieventyret «potetgull». Historien er også full av vellykkede og mindre vellykkede satsinger opp gjennom generasjonene. Men, potetgullet er vinneren, og det var ufattelige mengder tonn med poteter som ble levert til fabrikken i Sør-Odal. Det er også et museum på gården, og familiens flotte veteran-biler ble beskuet i et lokale som i tillegg ble brukt som selskaps-lokale.

Turen gikk videre gjennom bølgende jordbruks-områder og tett skog. At skogbruk er en viktig industri er lett å forstå.

Neste stopp var Galleri Lysthuset med utstilling av maleren Kåre Tveter. De fleste maleriene var fra hans opphold på Svalbard, i tillegg til morsomme skisser og tegninger fra hverdagslivet i Odalen. Vår guide fortalte om vennskapet mellom Kåre Tveter og Hans Børli som livslangt og nært, men også preget av festing av det «fuktige» slaget.

Tid for lunsj på gården Tittut. Gården drives økologisk og eieren underviser også yoga-elever. Været spilte ikke helt på lag, så for noen det ble en litt hustrig opplevelse. Menyen var nok også litt uvant, men sundt var det!

Kvinnemuseet i Kongsvinger ble besøkt, og vi fikk en kjapp repetisjon av «kvinne-kampen» i Norge siden 1970-tallet.

Så turens høydepunkt; omvisning på Kongsvinger festning, der kommandant Fredrik Werenskiold gikk gjennom festningens historie og de mange slag og trefninger langs grensen mot Sverige. Kommandanten var tidsriktig kledd, og falt ikke ut av historien en eneste gang…..

Middagen ble inntatt i kommandant-boligen, der husfruen og vertinnen, Jensine Werenskiold var tilstede, i tillegg til husvennene Thomasine og Jonas Lie. At de var skuespillere og sangere skulle vi snart få oppleve. Og vi som gjester falt fort inn i våre roller, vi VAR på middag 28. mai 1872. At menyen var skrevet på fransk var helt naturlig, og at vi sang «Bryllupssang fra Solør» av Jonas Lie og avsluttet med Bellman, var som det skulle være.

Buss-turen hjem gikk greit i rimelig stillhet, mette og fornøyde etter mange inntrykk. Takk til alle medvirkende for en fantastisk dag.


Bjørn Haugland
"Gi oss strengere klimareguleringer, nå."

Vi kjenner foredrags-holderen som en tidligere god kollega i Veritas.
Hans interesse for klima ble tent da han oppholdt seg i Kina i 2005 - 2009.

I 2015 var han i dialog med Jens Ulltveit-Moe som ønsket at han skulle konsentrere seg om å få næringslivet mer engasjert i et bedre klima.

I 2019 slutten han i DNV og ble administrerende direktør i SKIFT - Næringslivets Klimaledere. Her er han i tett dialog med Jens Ulltveit-Moe.

Ut over dette har han interesser i rekke selskap som fokuserer på klimavennlige løsninger.

Nå den 26. april ble vi kjent med hans nye engasjement!

De 75 fremmøtte og engasjerte medlemmene med ledsager ble tatt med i "Code Red", varslet fra FN som kom i 2021 om den menneskedrevne globale oppvarmingen.

Da ble også store deler av næringslivet for alvor interessert i den "nødsituasjonen" kloden vår er kommet i.

Det blir påpekt at tiåret 2020 - 2030 vil endre bedriftenes rekruttering av ansatte. Det vil ikke lengre være arbeidsgiver som kartlegger arbeidsøkers bakgrunn, men arbeidsøker som vil vite hva bedriften gjør for klimaet.

I dette tiåret vil norske bedrifter stå ovenfor en enorm utfordring med å kutte sine klimagassutslipp med over 50%.

Størst utfordring vil det være for:

SKIFT har en visjon om at Norge skal bli et utstillingsvindu for gode klimaløsninger. En ambisiøs målsetting som de tror er oppnåelig før vi har nådd 2050.

For å nå dette målet er det på sin plass at bedriftene ikke lengre skal bli best i verden, men best for verden!

For å komme dit må en vite at det:

noe som stiller store krav til tydelig lederskap og ikke minst handling.

SKIFT arbeider for å øke farten i det grønne skiftet - og det haster.

Bjørn Haugland var optimistisk på vegne av nasjonen Norge. En må jo tro på at vi vil lykkes!

Det var mange engasjerte kommentarer til Bjørn Haugland kåseri før det hele måtte avsluttes for at vi skulle få lunsj. Vi fortsatte klimadiskusjonen under lunsjen.

Totalt sett en dag til ettertanke.


Årsmøte og årsmøtemiddag

29. mars 2022

Vi greide å få holdt et årsmøtet i år allikevel.

2021 ble avlyst grunnet koronaen, og det planlagte møtet i februar 2022 ble utsatt. Men endelig fikk vi alt på plass.

76 medlemmer hadde møtt frem. Mange hadde tatt med seg en ledsager som deltok på årsmøtemiddagen.

Her kan du lese alt om årsmøtet og årsmøtemiddagen:
Om årsmøtet >>


Per Anders Nordengen

"Å eldes med begeistring"

8. mars på selveste kvinnedagen kom Per Andres Nordengen til Det norske Veritas' Pensjonistforening. Han ga oss et kåseri, ikke et foredrag, om det å aldres med begeistring. For dette var virkelig ikke et foredrag, men et ekte kåseri. I kåseriet snakkes det på en lettfattelig måte, med humor.

Her haglet det med språklige perler, begreper og ordspill. Det blir umulig å referere alle godbitene vi ble servert, alle med et glimt i øyet. Det er lenge siden vi har åpnet latterdøren så mye.

Alt det vi hørte var knyttet opp mot vår aldersgruppe. Vi måtte for eksempel glemme alle ord som begynner på "u", slike som:

 • Uvesentlig
 • Uvanlig
 • Ubehagelig
 • Uønsket
 • Ubrukelig
 • osv.

Oppfordringene var, fjern u-en og det blir noe berikende!

Vi ble oppmuntret til å fokusere på det positive. For eksempel, ta for oss ordet ring og se hvor mange av de 919 ordene som slutter på ring som kan gi oss av gode vibrasjoner:

Ja selv aldring kan gi oss gode følelser, for vi skal ikke gi opp. Vi må ta for oss alt av gleder – gode opplevelser og minner.

Stigespillet er en metafor for hvordan vi opplever hverdagen i livet. Det vil gå opp og ned, men det er viktig ikke å gi opp, for til slutt vil vi klare det - å aldres med begeistring.

De rundt 90 fremmøtte fikk en glitrende opplevelse, noe å starte post korona tiden med, der vi må forvente at mye vil bli annerledes i dagene som kommer.