DNVs Pensjonistforening

Styret

Styret i Det Norske Veritas' Pensjonistforening

Styret som ble valgt på årsmøtet 28. februar 2017, har nå konstituert seg og består av:

 • Styreleder: Torill Tysnes
 • Nestleder: Kåre Lindemann
 • Kasserer: Inger Karin Myhre
 • Sekretær: Aasta Dammerud
 • Styremedlemmer:
  • Per Straumann
  • Sam C. Aase
  • Knut Vågnes