DNVs Pensjonistforening

Styret

Styret i Det Norske Veritas' Pensjonistforening

Styret som ble valgt på årsmøtet 6. februar 2018, har på styremøtet den 28. februar konstituert seg og består av:

 • Styreleder: Kåre Lindemann
 • Nestleder: Per Straumann
 • Kasserer: Inger Karin Myhre
 • Sekretær: Aasta Dammerud
 • Styremedlemmer:
  • Anne Mari Brathaug
  • Håkon J. Helge
  • Sam C. Aase