DNVs Pensjonistforening

Meld deg inn i Pensjonistforeningen

Bli medlem

Alle som har sluttet i DNV GL på grunn av alders- eller uføre-pensjonering og som på pensjoneringstidspunktet var ansatt i DNV GL i Norge, kan bli medlemmer av foreningen.

Dersom du ønsker å bli medlem og oppfyller kraven til medlemskap - se over, fyller du inn nedenstående skjema og trykker Send: