DNVs Pensjonistforening

Medlemsinformasjon

Informasjon til medlemmene —
hytter, treningssenter, frivillighets-arbeide, innkjøpsavtaler

Styret i Det Norske Veritas' Pensjonistforening informerer om følgende forhold som kan være til nytte for medlemmene:

1. Leie av DNV GLs firmahytter/-leiligheter

 

DNV GL eier hytter i den norske fjellheimen.

 

 

Oversikten over disse er:

  • Beitostølen: Bygdin, Gjende, Vinstri
  • Geilo: Mailatunet, Fjelldraum Nord, Fjelldraum Sør
  • Hemsedal: Tiurstugu, Hareststugu, Elgstugu
  • Ål: Huldra, Haugtussa, Trollbu
  • Fidjeland: Sirdal (DNV GL Stavanger prioritert)

Hyttene i Norge leies fra mandag til mandag, men det er også mulig å leie helger/x antall dager.(Minimum 2 dager)

Ansatte eller pensjonister (ikke ektefellepensjonister) som leier, skal selv være tilstede i leietiden og er ansvarlig for aktsomt bruk.

Yrkesaktive har fortrinnsrett.

DNV GL leier ikke inn sommerhytter mer.

DNV GL opplyser at søknad om hytte/leilighet nå foregår på nett og for å få brukertilgang kreves en bekreftelse fra Pensjonistforeningen som viser at søker er medlem i DNVs Pensjonistforening.

  • Søker kontakter DNVs Pensjonistforening (dnv.pensjonistforening@gmail.com ) som vil sende bekreftelse på medlemskap til hytteadministrasjonen.
  • Hytteadministrasjonen informerer søker om hvor og hvordan man lager seg en bruker og sender bruksanvisning på fremgangsmåten ved booking av hytter/leilighet.

For nærmere opplysninger om søknadsfrister og søknad kontakter man servicedesk@iss.no på e-post, eller Øystein Storaker, tlf. 67 57 82 50.

2. Bruk av DNV GLs Treningssenter.

DNV GL har et treningssenter i den gamle bygningen før hovedresepsjonen (V I) med kondisjonsrom, styrketreningsrom, spinningsal og garderobe/dusj.
Vi har avtale med DNV GL Norge om at pensjonister kan benytte treningssenteret:
Mandager og Onsdager kl. 10:30 - 14:00

For å få adgang til treningssenteret, henvender du deg til hovedresepsjonen (V I) og ber om et lånekort for treningssenteret. Vær forberedt på å legitimere deg. Husk å returnere kortet samme dag.

3. Frivillighetsarbeid

DNV GL og Røde Kors har i mange år hatt en verdensomspennende partnerskapsavtale. Innenfor denne rammen har man i DNV GL startet et program, WE HELP, for å støtte lokale hjelpetiltak med våre ansattes frivillige arbeide i en rekke land. Dette er samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) i virkelighet og satt i system.
Vår lokale DNV GL ledelse i Norge har en tid hatt to programmer i samarbeid med Norsk Røde Kors, leksehjelpprogrammet og flyktningeguideprogrammet.

DNV GL har henvendt seg til Pensjonistforeningen med tilbud om å bidra med frivillig arbeide i disse programmene.
"Tre timer i uken som leksehjelper gir også mye tilbake. Du lærer av å lære bort" sier en ansatt som allerede er med.
Vi tror at våre pensjonister kan ha mye å gi slikt frivillig arbeide tilpasset egen tid. For interesserte vil all nødvendig informasjon bli gitt.

Har du lyst til å dele din kapasitet og kunnskap med de som trenger det i for eksempel Oslo, Sandvika, Asker eller andre lokale Røde Kors steder, kontakter du vår DNV GL kontakt Kristina Dahlberg, tlf. 915 52 014 eller på hennes e-post: kristina.dahlberg@dnvgl.com

4. Innkjøpsavtaler

DNV GL har tilgang på rabatter i en rekke firma. Pensjonistene kan i mange tilfeller benytte seg av disse, men vi gjør oppmerksom på at dette ikke er spesifikt nedfelt i avtalene. Rabatt til DNV GL pensjonister er en vurdering forretningene gjør fortløpende.

For småkjøp er det ofte bare tilstrekkelig å vise til avtalen med DNV GL og rabatt gis umiddelbart. Ved behov kan Lee.Ping.Lim@dnvgl.com hjelpe med ytterligere detaljer.

For større tjenester slik som f.eks. kjøp av bil kontaktes bilforhandler direkte. Hvis forhandler trenger dokumentasjon som bekrefter at du er DNV GL pensjonist, ta kontakt med DNV GL, v/ Lee.Ping.Lim@dnvgl.com