DNVs Pensjonistforening

Medlemsinformasjon

Informasjon til medlemmene —
hytter, treningssenter, frivillighets-arbeide, innkjøpsavtaler

Styret i Det Norske Veritas' Pensjonistforening informerer om følgende forhold som kan være til nytte for medlemmene:

1. Leie av DNV GLs firmahytter/-leiligheter

 

DNV GL eier hytter i den norske fjellheimen.

 

 

Oversikten over disse er:

  • Beitostølen: Bygdin, Gjende, Vinstri
  • Geilo: Mailatunet, Fjelldraum Nord, Fjelldraum Sør
  • Hemsedal: Tiurstugu, Hareststugu, Elgstugu
  • Ål: Huldra, Haugtussa, Trollbu
  • Fidjeland: Sirdal (DNV GL Stavanger prioritert)

Hyttene i Norge leies fra mandag til mandag, men det er også mulig å leie helger/x antall dager.(Minimum 2 dager)

Ansatte eller pensjonister (ikke ektefellepensjonister) som leier, skal selv være tilstede i leietiden og er ansvarlig for aktsomt bruk.

Yrkesaktive har fortrinnsrett.

DNV GL leier ikke inn sommerhytter mer.

DNV GL opplyser at søknad om hytte/leilighet nå foregår på nett og for å få brukertilgang kreves en bekreftelse fra Pensjonistforeningen som viser at søker er medlem i DNVs Pensjonistforening.

  • Søker kontakter DNVs Pensjonistforening (dnv.pensjonistforening@gmail.com ) som vil sende bekreftelse på medlemskap til hytteadministrasjonen.
  • Hytteadministrasjonen informerer søker om hvor og hvordan man lager seg en bruker og sender bruksanvisning på fremgangsmåten ved booking av hytter/leilighet.

For nærmere opplysninger om søknadsfrister og søknad kontakter man servicedesk@iss.no på e-post, eller Øystein Storaker, tlf. 67 57 82 50.

2. Bruk av DNV GLs Treningssenter.

DNV GL har et treningssenter i den gamle bygningen før hovedresepsjonen (V I) med kondisjonsrom, styrketreningsrom, spinningsal og garderobe/dusj.
Vi har avtale med DNV GL Norge om at pensjonister kan benytte treningssenteret:
Mandager og Onsdager kl. 10:30 - 14:00

For å få adgang til treningssenteret, henvender du deg til hovedresepsjonen (V I) og ber om et lånekort for treningssenteret. Vær forberedt på å legitimere deg. Husk å returnere kortet samme dag.

3. Frivillighetsarbeid

DNV GL og Røde Kors har i mange år hatt en verdensomspennende partnerskapsavtale. Innenfor denne rammen har man i DNV GL startet et program, WE HELP, for å støtte lokale hjelpetiltak med våre ansattes frivillige arbeide i en rekke land. Dette er samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) i virkelighet og satt i system.
Vår lokale DNV GL ledelse i Norge har en tid hatt to programmer i samarbeid med Norsk Røde Kors, leksehjelpprogrammet og flyktningeguideprogrammet.

DNV GL har henvendt seg til Pensjonistforeningen med tilbud om å bidra med frivillig arbeide i disse programmene.
"Tre timer i uken som leksehjelper gir også mye tilbake. Du lærer av å lære bort" sier en ansatt som allerede er med.
Vi tror at våre pensjonister kan ha mye å gi slikt frivillig arbeide tilpasset egen tid. For interesserte vil all nødvendig informasjon bli gitt.

Har du lyst til å dele din kapasitet og kunnskap med de som trenger det i for eksempel Oslo, Sandvika, Asker eller andre lokale Røde Kors steder, kontakter du vår DNV GL kontakt Kristina Dahlberg, tlf. 915 52 014 eller på hennes e-post: kristina.dahlberg@dnvgl.com

4. Innkjøpsavtaler

DNV GL har tilgang på rabatter i en rekke firma. Pensjonistene kan i mange tilfeller benytte seg av disse, men vi gjør oppmerksom på at dette ikke er spesifikt nedfelt i avtalene. Rabatt til DNV GL pensjonister er en vurdering forretningene gjør fortløpende.

For småkjøp er det ofte bare tilstrekkelig å vise til avtalen med DNV GL og rabatt gis umiddelbart.