Bindende påmelding til årsmøtemiddagen

Husk å melde avbud som angitt i innkallingen dersom du/dere er påmeldt og likevel ikke kan komme. Ellers må du regne med å måtte betale for middagen.

Egenandelen for middagen er kr. 350,- pr. person, og betaling skjer innen 26. januar til:
Det Norske Veritas’ Pensjonistforening.
Konto nr. 7133 63 00716