DNVs Pensjonistforening

Årsmøte og årsmøtemiddag 2019

Årsmøte og årsmøtemiddag
26. februar 2019

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt i store møtesal med ca. 80 medlemmer til stede.

Årsmøtet ble myndig ledet av styreleder og ble gjennomført innenfor tidsrammen.
Årsmøtet diskuterte grundig forholdet til DNV GL og hvordan pensjonistene blir ivaretatt.
Foreningen setter stor pris samarbeidet med administrasjonen der den får tilgang på møterom, kantine og audiovisuelt utstyr.
Årsmøtet diskuterte grundig DNV GLs holdning til justering av ytelsespensjonsordningen. Forsamlingen var lite tilfreds med manglende kompensasjon for prisstigning og langt mindre uteblivelse av økt kjøpekraft. Einar Tore Moe orienterte om arbeidet i styret i DNVs pensjonskasse.
Amund W. Skou innledet til debatt om hvordan pensjonistforeningen kan påvirke DNV GLs administrasjon til å foreta bedre justeringer av ytelsespensjonen.

Klikk på bildene under for å se dem bedre.

Årsmøtmiddagen

Selve årsmøtemiddagen ble et hyggelig treff med gamle kolleger og kanskje noen nye vi ikke kjente fra før?

Totalt 104 medlemmer med følgesvenner deltok på middagen.