DNVs Pensjonistforening

Per Egil Hegge

Per Egil Hegge, tirsdag 9. april 2019

Om forholdet Trump/Putin

137 forventningsfulle tilhørere hadde møtt frem for å høre Per Egil Hegge snakke om forholdet Trump/Putin.

Litt forsinket ble scenen overtatt av Per Egil Hegge. Vi ble introdusert til en mengde av hans kjøleskap-magneter og et par T-skjorter som karakteriserer sider ved dagens Russland og USA.

Så ble vi tatt med på en reise gjennom Russland fra Peter den Store til Vladimir Putin. Peter den store introduserte begrepet som fortsatt lever i enkelt kretser i Russland: "Ta inn impulser fra vesten".

Mer spennende var kanskje holdningen til Russiske ledere som benyttet bibelske uttalelser om seg selv: "Se han har gjort alt ting vel".

Vi ble kjent med Hans Nansen, tip-tip-tip… oldefar til Fritjof Nansen, som ung gutt besøkte Russland og endte opp i København som borgermester på 1600 tallet.

Videre ble salg av Alaska til USA behørig kommentert og at selv Hawaii hadde vært under russisk innflytelse. Spørsmålet vi ikke fikk svar på; hva hadde skjedd om USA ikke hadde kjøpt disse landområdene?

Russisk sosialisme og kapitalismen i USA gikk ikke godt sammen, men begge nasjoner var praktiske, ikke minst under annen verdenskrig da de kom på samme parti mot Tyskland. Men etter freden i 1945 fikk samarbeidet nye toner. Stalin og Churchill holdt begge flengende og krigerske taler. Stalins tale den 9. februar 1946 er kanskje mindre kjent i vesten, men der ble russisk herredømme over Øst-Europa og Japan drøftet grundig. Gjennomgangstemaet for Russland har vært: Vi er utsatt for fiender rundt oss og må forsvare oss.

Vi ble kort introdusert til Trump - "det selverklærte geniet" - og likhetstrekk mellom ham og Putin ble belyst.

Vi lærte at Putin var vokst opp i St. Petersburg. Ble ansett som en gateramp i sin barndom, men ble tatt i skole av en lærer som strammet ham opp. Så ble det KGB og jusstudier. Han gjorde ikke noen lysende karriere i KGB. Etter Øst-Tysklands fall meldte han seg ut av KGB og kommunistpartiet og kom forsiktig med i politikken.

Putin er kjent for å ta godt vare på sine kamerater, mange helt fra barneskolen i St. Petersburg. Vi lærte at i Russland var korrupsjon akseptert, men en måtte passe på sin rang. De langt nede på rangstigen kunne ikke kreve like mye i bestikkelser som de høyt oppe på rangstigen.

Jeltsin så potensiale i Putin og tok ham inn i sin krets, der han kom inn i det hemmelige politiet. Senere avanserte han til statsminister og var automatisk overtager etter Jeltsin.

Hegge mente at Russlands største svakhet var manglende utbygging av eksportindustrien og et dårlig internt kommunikasjonssystem. Spesielt mange dårlige veier.

Vi hoppet raskt over til noen replikker om Trump. Hans største utfordring er de lokale myndigheter som han ikke har instrument til å kontrollere. Trumps visjon ble beskrevet som at demokrati er greit hvis det passer inn i mine planer.

Hegge hevdet at det var mange likheter mellom Trump og Putin. Det er karakteristisk at ingen av dem har uttalt seg negativt om motparten.

Oppfordringen til slutt til oss var Følg med - Stay Tuned.

Jeg selv vil legget til slik som vi hørte i TV-serien om Batman - Stay Tuned - the worst is yet to come!

Hegges sluttreplikk var sitatet fra Kolingen, en figur skapt av den svenske tegneren Albert Engström: "Det er treveligt at leva for at se hur det går!"

En full klokketime gikk fort med Per Egil Hegge på talerstolen!

2019-04-09
Kåre Lindemann