DNVs Pensjonistforening

Geir Lundestad

Geir Lundestad, tirsdag 19. mars 2019

Hvorfor har fredsprisen fått så stor oppmerksomhet?

Lundestad gav oss ikke noe entydig svar, men viste til en rekke historier knyttet til prisen som hadde skapt dens posisjon.

I dag er prisen omtalt som "The most prestigious prize in the world". I henhold til noen skribenter rager den til og med over Oscar prisene!

Men det var klart at prisens verdensoppmerk-somhet i stor utstrekning skyldes dens nære slektskap til de øvrige Nobelprisene.

Prispengene som prisen tas fra, stammer fra Nobels formue som ble skapt av fortjenesten forbundet med oppfinnelsen av dynamitt samt andre verdifulle patenter. Alfred Nobel hadde ingen direkte etterkommer og hans testamente var gjenstand for lange dragkamper før det endelig ble satt ut i livet i 1901, 5 år etter Alfreds Nobels død.

Fredsprisen er koblet mot hans korte forhold til den østerrikske forfatterinnen og fredsaktivisten Bertha von Suttner. Det må stå kvinner bak et slikt testamentarisk ønske var en påstand kong Oscar 2 fremmet med delvis rett.

I 1904 var 22 personer nominert til prisen. I våre dager er mer enn 300 kandidater nominert. Det er visse føringer for hvem som kan nominere kandidater.

Alfred Nobel hadde lagt frem tre kriterier som skulle vektlegges ved tildeling av prisen:

  1. Brorskap mellom nasjoner
  2. Reduksjon av armeer
  3. Avholdte fredskongresser

Senere er det gitt mulighet til å tildele prisen basert bl.a. humanitært arbeid og vern av miljøet.

Lundestad tok for seg flere av prisvinnerne og den publisiteten prisen hadde gitt dem.

Vi fikk vite hvorfor M. Gandhi ikke fikk prisen i 1948, noe han egentlig var innstilt til. Men på grunn av hans dødsfall ble ikke prisen utdelt det året.

Prisen har utviklet seg fra å være en pris som gikk til europeere og personer fra USA til nå å dekke kandidater fra hele verden.

Flere tildelinger har vært kontroversielle på tildelingstidspunktet, men de fleste har senere blitt anerkjent for å være i tråd med Alfred Nobels ønsker.

Dagens andre spørsmål var:

Kan fredsprisen bringe fred i verden

Her ga Lundestad et klart svar, NEI!

Den norske Nobelkomiteen har ingen sentral posisjon i verden og blir ikke lyttet til under pågående fredsprosesser. Prisen har ingen innflytelse på internasjonal politikk.

Bortsett kanskje da prisen gikk til Belo og Ramos-Horta fra Øst-Timor i 1996. Her hevdes det at prisen var sterkt bidragsytende til Øst-Timors løsrivelse fra Indonesia.

Men de som får prisen er gjenstand for stor ære. Dog med et lite forbehold. Tildelingen av prisen til Liu Xiaobo i 2010 skapte mye støy, men støyen begynner nå å legge seg.

Muhammad Yunus som fikk prisen i 2006 uttalte at prisen åpnet nye dører for ham: Før prisen kunne han rope og ingen hørte ham. Etter prisen trengte han bare å hviske og alle hørte ham.

Lundestads siste visdomsord var at han var ganske god til å spå om fortiden! Og det hadde han rett i.

En stor takk til Lundestad og et trollbindende foredrag!

2019-03-19
Kåre Lindemann