DNVs Pensjonistforening

Jon Rysst om DNV GL

Jon Rysst - om DNV GL og veien fremover

Store Møtesal var fylt opp til høstens første møte av pensjonister som var spente på DNV GL og veien fremover.

Jon Rysst, regionalsjef for Nord Europa, orienterte om det nye som har funnet sted etter sammenslåingen med Germanischer Lloyd.

Sammenslåingen som fant sted i 2013 (sept), førte til endringer for mange. Stiftelsen gikk inn med 63.5 %, og langsiktig investeringsinteresse, mens GL eller Mayfair som var den tyske eier, gikk inn med 34.5 % og kortsiktige interesser og uttak av penger.

Jon Rysst hadde 4 punkter han ville ta opp; 1 Hvor kommer vi fra - 2 Hvor er vi nå - 3 Hva gjør vi i dag - 4 Hvordan har vi det i dag.

1. Hvor kommer vi fra;

Da vi gikk inn hadde bedriften 16 500 ansatte. I 2014 kollapset oljeprisen og det var slutt på de gode tider. Oljeselskapene begynte å spare ved å kutte i utvinninger og konsulentbruk. 70-80 % av virksomheten er knyttet til energi. Markedet kollapset og omsetningen gikk ned med følge av store nedbemanninger. Det ble fokusert på sentralisering av støttefunksjoner og økonomisystemer, der det tidligere kunne være 23 ble det til 1 som en del av innsparinger. Sammenslåing av stasjoner, juridiske enheter etc. til en i hvert land.

2. Hvor er vi nå;

I 2017 ble Mayfair kjøpt ut til en pris av 12 milliarder NOK, ved salg av diverse enheter og gunstig lån fra Danske Bank.

Krav til inntjening og effektivitet er den samme som tidligere. Noen lurte på om det ville bli skifte av navn etter at Mayfair ble kjøpt ut, men navnet forblir DNV GL. Et navneskifte vil fort koste 200 millioner NOK. Samarbeidet i den nye organisasjonen går ganske bra.

Store nedskjæringer har funnet sted fra 2014, fra 16 500 til i dag ca 12 300, maritimt ansatte fra 5 500 til 3 500. Økonomisk er det slutt på de gode tider og overskuddet pr. august i år var 293 millioner. Nye bein å stå på og nye forretningsområder er påkrevd. Men målsettingen er som tidligere.

I dag er Maritim i svak bedring. Nybyggingen er bedret fra 2016 som var et dårlig år. Likedan for Seilende Skip har det begynt å ta seg opp. Ved kollapsen av oljeprisen og sammenslåingen med GL så konkurrentene muligheten av å stjele våre kunder og Scale of Fee ble utfordret. Selv med 60% rabatt, ble DNV GL 50% dyrere enn konkurrentene. Proffe innkjøpere kom inn og fokuserte kun på pris på tjenesten. Det å tjene penger på drift var ukjent for disse nye aktørene.

3. Hva gjør vi i dag;

Hva gjør vi i dag og hva er fremtiden. Ett er sikkert, det må effektivisering til for å øke inntjeningen ved å ta i bruk digitale verktøy. Ledere har blitt kurset.

Mye er allerede på plass med elektronisering av sertifikater, som sparer penger både for bedriften og kunden. Også overfor kundene med den nye web-portalen hvor raskt svar på henvendelser sent direkte til ekspert på området. 98% av henvendelser besvart innen 6 timer. Kostnadsbesparende for alle. Besiktelser kan i noen tilfeller gjøres via web-portalen på kontoret.

Godkjennelse av tegninger gjøres mer effektivt ved bildegjenkjenning av tidligere lagrede elektronisk godkjente tegninger. Noen godkjennelser som eksempelvis trykkbeholdere har automatisk godkjenning som gir effektiv gevinst over tid.

4. Hvordan har vi det i dag;

DNV GL har lagt noen tøffe år bak seg og fremstår nå som et annet selskap enn for 5 år siden. Endringene skjer raskere, noe som påvirker medarbeiderne. Det har vært krevende år med nedbemanninger og stemningsendringer og kravene til de ansatte er i dag er høyere. Det er mindre belønninger og lønnsøkningene har ikke vært all verden. Alle de sosiale arrangementer som vi tidligere har nytt godt av er få. Men ansatte er på tross av større krav til å prestere, stolt av å være en del av DNV GL.

Under spørsmålsruden ble det stilt spørsmål om situasjonen i DNV GL kontra andre klasse-selskap. Årene etter sammenslåingen - 2015/16 var selskapet litt på "hæla" og mistet seilende båter i omstillingsfasen. Pr. i dag har det bedret seg og man mister ikke lenger båter til konkurrentene. Kunder som gikk til konkurrentene kommer tilbake. Nybygg har tatt seg opp selv om det er betydlig lavere enn for de beste årene. Tidligere antall i Asia med 90 nybygg for skip og 40 offshore pr. år ligger i dag på 50 for nybygg, mens forsatt svakt for offshore uten at det ble tallfestet.

Etter et informativt foredrag ble Jon Rysst belønnet med en flaske god vin, valgt ut av Sam Aase. På tross av høstferie var mange møtt opp for å få et innblikk i dagens DNV GL, og nyte en god lunsj med gamle kolleger.

Tekst: Anne Mari Brathaug
Foto: Sam Aase